Aktualności

W przypadku gdy małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego nie podpisali intercyzy, wszystko, co nabędą w czasie trwania tego związku, staje się ich majątkiem wspólnym. Natomiast ich majątkiem osobistym pozostaje to, co nabyli przed zawarciem małżeństwa. Jeśli maż i żona zdecydują się na rozwód, to wówczas...

  Do obowiązków rodziców należy zapewnienie dziecku środków niezbędnych do utrzymania się aż do momentu, w którym będzie ono w stanie samodzielnie funkcjonować. Nie oznacza to, że wraz z osiągnięciem przez potomka pełnoletniości opiekunowie mają mu nie pomagać finansowo. Obowiązku tego można dopełnić m.in. poprzez płacenie...

Szanowni Klienci, W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną DKN wyłącznie za pomocą środków porozumiewania na odległość (telefonicznie lub e-mailowo). Zespół Kancelarii ...

Dla niektórych Klientów jedną z ważniejszych spraw do załatwienia po rozwodzie może być powrót do poprzedniego nazwiska. Byli małżonkowie często nie wyobrażają sobie bowiem noszenia dotychczasowego nazwiska. Co zatem należy zrobić, aby powrócić do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego? Rozwiedziony małżonek może powrócić do nazwiska, które...

Nasi Klienci często zastanawiają się co powinni zrobić w sytuacji w której się znaleźli. Słyszeli bowiem, że zamiast o rozwód, mogą wystąpić z pozwem o separację. Czym zatem jest separacja? Jakie są przesłanki jej orzeczenia i jakie niesie skutki? Zgodnie z art. 611 §1 Kodeksu rodzinnego...