Zmiana nazwiska po rozwodzie

rozwód Siedlce

Zmiana nazwiska po rozwodzie

Dla niektórych Klientów jedną z ważniejszych spraw do załatwienia po rozwodzie może być powrót do poprzedniego nazwiska. Byli małżonkowie często nie wyobrażają sobie bowiem noszenia dotychczasowego nazwiska. Co zatem należy zrobić, aby powrócić do nazwiska sprzed zawarcia związku małżeńskiego?

Rozwiedziony małżonek może powrócić do nazwiska, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego poprzez złożenie stosownego oświadczenia przed kierownikiem właściwego urzędu stanu cywilnego. Oświadczenie powinno być złożone osobiście, co oznacza, że nie może zostać wysłane np. e-mailem, kurierem bądź zwykłą przesyłką pocztową. Do dokonania tej czynności nie można ustanowić też pełnomocnika. Rozwiedziony małżonek może przy tym wrócić jedynie do poprzedniego nazwiska, czyli tego, które nosił przed zawarciem związku małżeńskiego, co nie zawsze musi oznaczać powrót do nazwiska rodowego. Istotnym jest także termin złożenia powyższego oświadczenia, który wynosi jedynie trzy miesiące od uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.

Może Cię zainteresować: ROZWÓD – WSZYSTKO CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Uchybienie temu terminowi nie zamyka wprawdzie drogi do zmiany nazwiska, ponieważ zawsze pozostaje tu jeszcze droga postępowania administracyjnego w trybie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska. Na uwadze należy mieć jednocześnie, że nie można wymusić na byłym małżonku powrotu do poprzedniego nazwiska. Zostało to przesądzone chociażby przez Sąd Najwyższy, który stwierdził, że „Były mąż nie może domagać się odebrania swojej byłej żonie prawa do nazwiska nabytego przez małżeństwo, jako że Kodeks rodzinny i opiekuńczy takiej możliwości nie przewiduje.” (zob. postanowienie SN z dnia 02.02.1978 r., IV CZ 11/78)