Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

przemoc domowa

Co daje niebieska karta przy rozwodzie?

Zdarza się, że przyczyną rozwodu jest różnego rodzaju agresja – nie tylko fizyczna, ale również psychiczna czy nawet ekonomiczna. Jeśli dochodzi do takich sytuacji, to warto skorzystać z procedury niebieskiej karty. W jakich przypadkach ma ona zastosowanie, co trzeba zrobić, aby ją rozpocząć i co ona daje przy rozwodzie?

Czym jest niebieska karta?

Niebieska karta to dokument, który wyrabiany jest w sytuacji, gdy zachodzi podejrzenie, iż  w danej rodzinie występuje agresja, w szerokim rozumieniu tego słowa. Osoba, w stosunku do której ta agresja jest kierowana, doznaje cierpienia, szkód psychicznych i fizycznych. Oczywiście należy wtedy obowiązkowo temu przeciwdziałać. Procedura niebieskiej karty rozpoczyna się wówczas, gdy o przemocy w rodzinie dowie się policja, gminna jednostka pomocy społecznej, gminna komisja rozwiązywania problemów alkoholowych czy jednostka oświatowa. Wówczas zakładana jest niebieska karta, a policja ma obowiązek w ciągu 7 dni sprawdzić, jak wygląda sytuacja rodzinna pokrzywdzonej osoby, a także poinformować ją o przysługujących jej prawach. Podsumowując, niebieska karta to ogół procedur podejmowanych przez różne jednostki w sytuacji uzasadnionego podejrzenia przemocy w rodzinie. Kiedy wygasa niebieska karta? Zakończenie procedury następuje dopiero wówczas, gdy przypadki przemocy przestają się powtarzać. Najczęściej trwa to kilka miesięcy, a jeśli jest taka konieczność, to procedura może być w każdym przypadku rozpoczęta na nowo.

Kiedy i kto może założyć niebieską kartę?

Procedura niebieskiej karty obejmuje czynności, które mogą być podejmowane przez wspomniane instytucje, tzn. przez przedstawicieli jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, policji, oświaty, ochrony zdrowia. Natomiast nie wymaga to zgody osoby pokrzywdzonej, samo zgłoszenie również nie musi pochodzić od niej, chociaż najczęściej tak się dzieje. Założenie niebieskiej karty jest podzielone na 6 etapów. Najpierw następuje wszczęcie procedury, następnie opracowywany jest indywidualny plan pomocy i rozpoczyna się oddziaływanie na sprawcę przemocy. W kolejnym kroku realizowany jest indywidualny plan pomocy, a kiedy przestaje dochodzić od przypadków przemocy, procedura zostaje zakończona.  Jak sprawdzić, czy jest założona niebieska karta? Osoby, których dotyczy procedura, otrzymują taką informację – nie ma znaczenia to, na jakiej podstawie została zainicjowana pomoc. Może być tak, że osoba podejrzewana o przemoc rodzinną dowie się o tym najpóźniej, z chwilą wezwania do złożenia wyjaśnień.

Niebieska karta jako dowód w sprawie rozwodowej

Niebieska karta jest dokumentem, który może stanowić dowód w rozprawie sądowej i jednocześnie podstawę do orzeczenia rozwodu. Agresywne zachowania mogą mieć poważne konsekwencje, np. niekorzystne orzeczenie w sprawie rozwodowej. Należy się również liczyć z odpowiedzialnością karną. Dlatego planując rozwód, warto zachowywać się tak, aby nie doszło do sytuacji, które mogą zakończyć się kłótnią i agresją. Czy jednak niebieska karta przesądza o tym, że zostanie orzeczony rozwód ze wskazaniem winy osoby, która dopuściła się niewłaściwych zachowań? W każdym przypadku sąd analizuje, czy rzeczywiście przemoc miała miejsce. Fakt, że procedura niebieskiej karty jest wszczynana na podstawie zgłoszenia dowolnej osoby powoduje, że niektórzy wykorzystują to, chcąc uzyskać oczekiwany wyrok sądu. Niebieska karta nie stanowi potwierdzenia przemocy i nie gwarantuje orzeczenia o winie małżonka. Znajdujące się w niej informacje będą wzięte pod uwagę przed sąd, ale muszą być one poświadczone dowodami. Z drugiej strony próba wymuszenia założenia niebieskiej karty, co jest w stanie ustalić sąd, może się obrócić przeciwko osobie, która deklarowała nieprawdę. Zatem niebieska karta może być ważnym dowodem, ale tylko wtedy, gdy rzeczywiście dochodziło do przemocy w rodzinie. Oszustwo w tej sprawie może nieść za sobą poważne konsekwencje.