Ile wynoszą alimenty?

alimenty

Ile wynoszą alimenty?

 

Do obowiązków rodziców należy zapewnienie dziecku środków niezbędnych do utrzymania się aż do momentu, w którym będzie ono w stanie samodzielnie funkcjonować. Nie oznacza to, że wraz z osiągnięciem przez potomka pełnoletniości opiekunowie mają mu nie pomagać finansowo. Obowiązku tego można dopełnić m.in. poprzez płacenie alimentów, które można również łożyć na męża czy żonę. Ile trzeba płacić z tego tytułu?

Od czego zależna jest wysokość alimentów?

W naszej kancelarii podejmujemy się wielu spraw dotyczących ustalenia wysokości alimentów. Nie jest tak, że z góry jesteśmy w stanie z góry określić, ile wynoszą one w każdym przypadku. By ustalić ich kwotę, należy uwzględniać art. 135 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Wynika z niego, że wysokość alimentów zależy od:

  • Usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego.
  • Zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego, czyli osoby, która ma płacić alimenty.

Jak to wygląda w przypadku alimentów na męża i żonę? I  w tym przypadku można się domagać środków wystarczających na pokrycie kosztów usprawiedliwionych potrzeb, biorąc pod uwagę możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego.

Ile wynoszą alimenty na dzieci?

Jak wspomnieliśmy, wpływ na wysokość alimentów ma wiele czynników i nie da się z góry określić, jaka będzie to kwota na jedno dziecko. Znaczenie ma stan zdrowotny potomka, jego wiek czy zdolności. To rodzic, który dochodzi alimentów, musi wykazać usprawiedliwione potrzeby dziecka i ponoszone z tego tytułu koszty. Nie ma zamkniętego katalogu wydatków, które można do nich zaliczyć, natomiast na pewno będą to wyżywienie, leki, opłaty za mieszkanie, edukację, leczenie, ale również rozrywkę czy wyjazdy na wakacje. Kolejną kwestią są możliwości zarobkowe rodziców. W takich procesach zdarza się, że dochodzi do zaniżania wynagrodzenia specjalnie na potrzeby postępowania. Sąd w takich przypadkach bierze pod uwagę wykształcenie zobowiązanego, jego doświadczenie, kwalifikacje i średnie płace w danym zawodzie. Tzn. kieruje się tym, jakie wynagrodzenie otrzymywałaby dana osoba przy pełnym zaangażowaniu sił fizycznych i psychicznych.

Zatem nie sposób jednoznacznie ustalić, ile wyniosą alimenty, gdyż w każdym przypadku może być to inna kwota. Natomiast warto zwrócić uwagę na wysokość alimentów natychmiastowych, które mają być wprowadzone po to, aby dzieci nie musiały czekać do końca postępowania sądowego na moment otrzymania środków od osoby do tego zobowiązanej. Nie wiemy jeszcze kiedy i w jakiej formie takie przepisy zostaną wprowadzone, ale według zapowiedzi kwota alimentów natychmiastowych miała wynieść w 2021 roku:

  • 588 zł – przy jednym dziecku,
  • 532 zł na każde dziecko – przy dwójce dzieci,
  • 476 zł na każde dziecko – przy trójce dzieci,
  • 420 zł na każde dziecko – przy czwórce dzieci.

Należy jednak zaznaczyć, że z naszego doświadczenia w takich sprawach wynika, że sądy orzekają wyższe alimenty.

Ile wynoszą alimenty na żonę/męża?

Wysokość alimentów na małżonka jest uzależniona od wielu czynników. Zacznijmy od tego, że znaczenie ma wyrok sądu. Jeśli orzeczona została wina jednego z małżonków, to strona winna jest zobowiązana pokryć koszt usprawiedliwionych potrzeb byłego współmałżonka. W przypadku gdy nie wskazano osoby wyłącznie winnej, wtedy o alimenty może się ubiegać małżonek znajdujący się w niedostatku, natomiast ich wysokość zależeć będzie od uzasadnionych potrzeb uprawnionego, a także możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.   W praktyce każdy przypadek oceniany jest indywidualnie. Inna będzie wysokość alimentów, gdy zobowiązany zarabia 3 tys. zł, a inna gdy jego wynagrodzenie wynosi 20 tys. zł. Może to być kwota wynosząca kilkaset złotych, ale również suma wyrażana w tysiącach.   Jak długo należy płacić alimenty na byłego małżonka? W przypadku gdy nie wskazano jednego winnego rozpadu pożycia małżeńskiego, wówczas obowiązuje termin 5 lat od orzeczenia rozwodu. Jeśli winnego wskazano, to wtedy zobowiązany musi je płacić dożywotnio lub do momentu zawarcia przez stronę pokrzywdzoną nowego małżeństwa.

Ile wynoszą alimenty z funduszu alimentacyjnego?

W przypadku gdy egzekucja alimentów na podstawie tytułu wykonawczego zatwierdzonego przez sąd jest bezskuteczna, można się ubiegać o wypłacanie środków z funduszu alimentacyjnego. Czy fundusz alimentacyjny wyrównuje zaległe alimenty? Nie, nie uzyskamy z niego środków, które się nam należały wcześniej – środków należy dochodzić na drodze sądowej. Takie świadczenie mogą otrzymać:

  • Osoby do ukończenia 18. roku życia lub w przypadku uczęszczania do szkoły średniej lub wyższej – do 25. roku życia.
  • Osoby mające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności – bezterminowo.

Ile wynoszą alimenty z funduszu alimentacyjnego? Tyle, ile zostało ustalone, ale górna granica to 500 zł.