Alimenty

Zgodnie z Kodeksem rodzinnym i opiekuńczym rodzice są zobowiązani do zagwarantowania dziecku środków na wychowanie i utrzymanie do momentu, aż będzie ono w stanie samodzielnie się utrzymywać. Obowiązek ten może być dopełniany m.in. poprzez płacenie na rzecz dziecka alimentów.

alimenty siedlce

Porady prawne dotyczące alimentów 

Samodzielność dziecka nie oznacza, że obowiązek alimentacyjny wygasa wówczas, gdy staje się ono pełnoletnie czy też w momencie ukończenia przez nie studiów. W przypadku np. osoby niepełnosprawnej, powinność ta trwa bez względu na jej wiek. Obowiązek alimentacyjny może natomiast ustać, jeśli pełnoletnie i przygotowane do pracy dziecko, zaniedbuje naukę i nie podejmuje żadnych starań w kierunku znalezienia zajęcia zarobkowego.

Do płacenia alimentów zobowiązani mogą być nie tylko rodzice i zasądzone mogą one być nie tylko na rzecz dziecka, chociaż to w przypadku dzieci najczęściej mówimy o takiej konieczności. Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa i małżeństwa. Alimenty może płacić również dziecko na rzecz swojego rodzica czy mąż na rzecz żony. Wysokość alimentów ustala sąd, a bierze pod uwagę usprawiedliwione potrzeby uprawnionego, a także możliwości majątkowe i zarobkowe zobowiązanego. 

Jeśli mają Państwo wątpliwości odnośnie do obowiązku alimentacyjnego, to zapraszamy do kontaktu z naszą kancelarią. Zajmujemy się m.in. udzielaniem porad prawnych.

alimenty siedlce

Wniosek o alimenty

Żeby uzyskać prawo do świadczenia alimentacyjnego, należy najpierw złożyć pozew do sądu rejonowego, a dokładnie – do wydziału rodzinnego i nieletnich. Może to być sąd właściwy dla miejsca zamieszkania pozwanego lub pozywającego. Jeśli zamierzają Państwo ubiegać się o alimenty, to nasz adwokat może sporządzić dla Państwa pozew. Siedlce są jednym z miast, w których zapewniamy pomoc prawną zainteresowanym. Możemy się podjąć spraw dotyczących obniżenia, podwyższenia lub uchylenia alimentów. Nasz adwokat z Siedlec będzie reprezentować Państwa podczas postępowania sądowego.