Porady prawne Siedlce

Witaj na stronie internetowej DKN Kancelaria Prawa Rodzinnego Siedlce. W ramach naszej praktyki świadczymy porady prawne Siedlce. Korzystając z naszych usług mają Państwo gwarancję pełnej poufności przekazywanych informacji. Ponadto zapewniamy staranne i dogłębne zbadanie każdej zleconej sprawy.

Zachęcam do skorzystania z naszych usług, telefonicznie lub e-mailem możecie Państwo uzyskać szybki kontakt, zamówić poradę prawną oraz zlecić sporządzenie pisma procesowego (m.in. pozwu, apelacji, kasacji, opinii prawnej), a ponadto załączyć i wysłać posiadane skany dokumentów.

Porady prawne Siedlce – prawo rodzinne

Nasza Kancelaria świadczy usługi kompleksowej i fachowej pomocy w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego.

W szczególności pomoc prawna dotyczy:

  • reprezentacji Klientów w sprawach o rozwód i separację przed Sądami Okręgowymi i Apelacyjnymi, – reprezentacji Klientów w sprawach o podział majątku wspólnego po rozwodzie,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o ustanowienie rozdzielności majątkowej,
  • reprezentacji Klientów w sprawach o alimenty przed Sądami Rejonowymi i Okręgowymi,
  • reprezentacji Klientów w sprawach o ustalenie kontaktów z małoletni dzieckiem bądź dziećmi przed Sądami Rejonowymi i Okręgowymi,
  • reprezentacji Klientów w sprawach o ustalenie lub zmianę miejsca pobytu dziecka bądź dzieci przed Sądami Rejonowymi i Okręgowymi, – reprezentacji Klientów w sprawach o ograniczenie bądź pozbawienie władzy rodzicielskiej,
  • reprezentowanie Klientów w sprawach o wydanie dziecka,
  • przedterminowego zwolnienia, udzielenia zgody na odbywanie kary w systemie dozoru – elektronicznego,
  • obrony obwinionych w sprawach o wykroczenia,
  • reprezentacji pokrzywdzonych przestępstwem w postępowaniu karnym, – sporządzanie opinii prawnych, udzielanie porad prawnych.

Porady prawne Siedlce – prawo rodzinne – alimenty

Alimenty to regularne, obligatoryjne świadczenie pieniężne, wypłacane osobie uprawnionej (np. dziecku) przez zobowiązanego (np. ojca). Obowiązek alimentacyjny może wynikać z pokrewieństwa, powinowactwa, małżeństwa. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzicami, dziadkami), a wstępnych przed rodzeństwem; a równocześnie krewnych bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym. Krewni z linii prostej (tj. rodzice, dziadkowie, dzieci) oraz rodzeństwo zobowiązani są do wzajemnej alimentacji, jeżeli osoba do tego uprawniona znajduje się w potrzebie.

Porady prawne Siedlce – prawo rodzinne – podział majątku

DKN Kancelaria Prawa Rodzinnego specjalizuje się prowadzeniem spraw w zakresie podziału majątku. Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej, jak i ugodowej-umownej. Zgodnie z mocą ustawy wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa. Nie ma jednak przymusu ustawowego w tej kwestii, małżonkowie mają pełne prawo za pomocą umowy majtkowej zawieranej u notariusza rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Mowa tutaj o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a także o rozdzielności z wyrównaniem dorobku .

Zapraszamy do konatktu

Zapraszamy do kontaktu.