Podział majątku

Jako DKN Kancelaria Prawa Rodzinnego specjalizujemy się w sprawach z zakresu podziału majątku. Proponujemy zainteresowanym pomoc zarówno w przypadku spraw rozstrzyganych na drodze sądowej, jak i w przypadku ugodowo-umownego podziału majątku.

Podział majątku Siedlce

Porady prawne w sprawie podziału majątku

Kiedy zawierany jest związek małżeński, jednocześnie między małżonkami powstaje ustawowa wspólnota majątkowa. Nie dojdzie do tego, jeśli wcześniej zdecydują się oni na zawarcie intercyzy, czyli rozdzielczości majątkowej. Jeśli małżonkowie nie podpiszą intercyzy, to wówczas wszystko, co nabędą w czasie trwania małżeństwa, będzie ich majątkiem wspólnym.

Do majątku wspólnego zaliczamy nie tylko nieruchomości czy sprzęty, ale również uzyskiwane wynagrodzenie. W skład tego majątku nie wchodzi to, co małżonkowie nabyli przed zawarciem małżeństwa, a także majątek przekazany w darowiźnie tylko dla jednego z małżonków, ale w tym przypadku zasada ta nie zawsze obowiązuje.

Najczęstszą przyczyną podziału majątku jest rozwód. Z reguły małżonkowie mają odmienne zdanie odnośnie do tego podziału i dlatego sprawa jest rozstrzygana przez sąd. Jeśli mają Państwo wątpliwości dotyczące tego, co należy zrobić, jakie przygotować dokumenty, to nasza kancelaria może się podjąć reprezentowania Państwa przed sądem i dopełnić wszystkich formalności. Udzielamy również porad prawnych związanych z podziałem majątku.

Podział majątku Siedlce

Majątek wspólnym a osobisty – co podlega podziałowi? 

Najczęściej w związku małżeńskim możemy wyróżnić majątek wspólny oraz majątek jednego i drugiego małżonka. Mogą oni korzystać ze wszystkich tych składników majątku, ale część z nich stanowi majątek wspólny, a część – osobisty. Do osobistego należy to, co małżonkowie nabyli przed powstaniem wspólności ustawowej. Kolejnymi jego elementami są darowizny i spadki, które zapisano wyłącznie tylko jednemu z małżonków i nie ma tutaj znaczenia, że doszło do tego w trakcie trwania ustawowej wspólnoty majątkowej. Do majątku osobistego należą też przedmioty nabyte w zamian za składniki majątku osobistego.

Podziałowi podlega wyłącznie majątek wspólny. Jeśli mają Państwo wątpliwości, jakie elementy należą do Państwa majątku osobistego, to zapraszamy do skorzystania z porady naszego adwokata specjalizującego się w podziale majątku.

Adwokaci z kancelarii DKN Siedlce do Państwa dyspozycji

Adwokaci z naszej kancelarii działającej w Siedlcach mogą reprezentować Państwa w sprawach sądowych dotyczących podziału majątku. Możemy pomóc ustalić, co wchodzi w skład majątku wspólnego, a co zaliczy się do majątku osobistego. Nie zawsze jednak sprawa musi się zakończyć rozprawą sądową. Po uzyskaniu niezbędnych dokumentów będziemy w stanie ustalić Państwa sytuację prawną, a także potencjalne możliwości poprowadzenia sprawy.

Siedlce stanowią główny obszar działania naszej kancelarii, ale podejmujemy się również spraw prowadzonych przez sądy poza tym miastem. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub do wizyty w siedzibie naszej kancelarii.

Zapraszamy do kontaktu.