Podział majątku

DKN Kancelaria Prawa Rodzinnego specjalizuje się prowadzeniem spraw w zakresie podziału majątku. Świadczymy kompleksową pomoc prawną zarówno w przypadku podziału na drodze sądowej, jak i ugodowej-umownej. Zgodnie z mocą ustawy wspólność majątkowa powstaje pomiędzy małżonkami w momencie zawarcia małżeństwa. Nie ma jednak przymusu ustawowego w tej kwestii, małżonkowie mają pełne prawo za pomocą umowy majtkowej zawieranej u notariusza rozszerzyć lub ograniczyć wspólność majątkową. Mowa tutaj o ustanowieniu rozdzielności majątkowej, a także o rozdzielności z wyrównaniem dorobku. Podział majątku Siedlce, dowiedz się więcej.

Podział majątku Siedlce

Podział majątku może nastawić tylko w dwóch przypadkach, pierwszy obejmuje ustanie wspólności majątkowej. W trakcie jej trwania żaden z małżonków nie ma prawa zarządzać podziałem majątku. Momentem, w którym możemy mówić o jego podziale jest ustanie wspólności ustawowej, które warto podkreślić nie musi być równe z ustaniem małżeństwa. Zgodnie z literą prawa wyróżniamy ustanie wspólności z następujących przyczyn:

  • decyzja o zawarciu umowy o rozdzielności majątkowej tzw. Intercyza
  • sądowna rozdzielność majątkowa
  • ubezwłasnowolnienie jednego z małżonków
  • ogłoszenie upadłości przez jednego z małżonków
  • ogłoszenie separacji
  • rozwód
  • śmierć małżonka
  • unieważnienie małżeństwa

Podział majątku Siedlce

Prowadzimy sprawy o podział majątku Siedlce

Często nie warto zwlekać z zasięgnięciem porady prawnej – nie oznacza ona jeszcze konieczności rozpoczęcia postępowania w sądzie, a pozwoli uzyskać rzeczywisty obraz Państwa sytuacji prawnej oraz potencjalnych możliwości poprowadzenia sprawy. Z kolei w przypadku wniesienia pozwu przez drugą ze stron albo w sytuacji, w której to Państwo chcą go złożyć, konsultacja jest tym bardziej wskazana – w tak skomplikowanych sprawach jak podział majątku przez zawiłości postępowania pomoże Państwu przejść tylko dobry adwokat. Siedlce to główny obszar działania naszej Kancelarii, zapraszamy więc do kontaktu telefonicznego lub wizyty w siedzibie Kancelarii.

Interesują Cię tematy jak: rozwódalimentypodział majątkukontakty z dzieckiemadwokatkancelaria adwokackaporady prawnekancelaria prawnaadwokat prawo rodzinneprawnik sprawy rodzinneradca prawny? Zapraszamy do kontaktu.

KIRP