Aktualności

  • Jak wynika z Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, każdy rodzic ma prawo oraz obowiązek utrzymywać kontakt z dzieckiem. Jest tak zarówno, gdy rodzice pozostają w związku małżeńskim, jak i wtedy, gdy są po rozwodzie. Obowiązki oraz prawa rodziców są nazy

  • W przypadku gdy małżonkowie przed zawarciem związku małżeńskiego nie podpisali intercyzy, wszystko, co nabędą w czasie trwania tego związku, staje się ich majątkiem wspólnym. Natomiast ich majątkiem osobistym pozostaje to, co nabyli przed zawarciem m

  • Zdarza się, że przyczyną rozwodu jest różnego rodzaju agresja – nie tylko fizyczna, ale również psychiczna czy nawet ekonomiczna. Jeśli dochodzi do takich sytuacji, to warto skorzystać z procedury niebieskiej karty. W jakich przypadkach ma ona zastos

  •   Do obowiązków rodziców należy zapewnienie dziecku środków niezbędnych do utrzymania się aż do momentu, w którym będzie ono w stanie samodzielnie funkcjonować. Nie oznacza to, że wraz z osiągnięciem przez potomka pełnoletniości opiekunowie mają

  • Wiele małżeństw jest w trudnej sytuacji – nie dogadują się, dochodzi do coraz poważniejszych konfliktów, a również do zdrad. W ostatnich latach liczba rozwodów w Polsce utrzymuje się na zbliżonym poziomie ok. 65 tys. przypadków rocznie. Konflikt pomi

  • Szanowni Klienci, W związku z wprowadzeniem na terytorium Polski stanu zagrożenia epidemicznego, uprzejmie prosimy o kontakt z Kancelarią Prawną DKN wyłącznie za pomocą środków porozumiewania na odległość (telefonicznie lub e-mailowo). Zespół Kancela

  • Dla niektórych Klientów jedną z ważniejszych spraw do załatwienia po rozwodzie może być powrót do poprzedniego nazwiska. Byli małżonkowie często nie wyobrażają sobie bowiem noszenia dotychczasowego nazwiska. Co zatem należy zrobić, aby powrócić do na

  • Nasi Klienci często zastanawiają się co powinni zrobić w sytuacji w której się znaleźli. Słyszeli bowiem, że zamiast o rozwód, mogą wystąpić z pozwem o separację. Czym zatem jest separacja? Jakie są przesłanki jej orzeczenia i jakie niesie skutki? Zg